Privacy Policy

Praktijk Voet&Vorm hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Voet&Vorm houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 


Als Praktijk Voet&Vorm zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

 
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers:

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Praktijk Voet&Vorm verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 


- De overeengekomen opdracht;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk Voet&Vorm de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Meisjesnaam;

- Adres

- Postcode en woonplaats

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Naam huisarts of behandelend arts;

- BSN nummer.

- Medisch relevante voorgeschiedenis en medicijngebruik.

 


In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Praktijk Voet&Vorm.

Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeelt. Praktijk Voet&Vorm zal U ten alle tijden vragen of er foto’s gemaakt mogen worden en met welk doel.


Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Voet&Vorm opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Afdrukken